Web Services สำหรับการลงทุนเกี่ยวกับไอทีของแต่ละองค์กรนั้น ปัจจุบันมูลค่าการลงทุน จะมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร และ ธุรกิจ แต่ละประเภท ซึ่งทาง ISB ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่าง กัน หรือแม้ แต่ธุรกิจ เดียวกัน ในแต่ละบริษัท Work Flow การทำงาน จะไม่เหมือนกัน จึงได้พัฒนาโปรแกรม และระบบ ทางธุรกิจ

ซึ่งทาง ISB ได้มีระบบซึ่งได้พัฒนา ขึ้นมาในแต่ละประเภทธุรกิจ เป็นโครงสร้างหลัก รวมทั้ง มีบริการสำหรับบางองค์กร หรือในธุรกิจ ที่ต้องการความสะดวกในการใช้ระบบ หรือสามารถ เพิ่มเติมความต้องการได้ ลงไปในโปรแกรม หรือ ระบบที่เราพัฒนาให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ได้ใช้โปรแกรมได้อย่างเต็มที่ โดยจะต่างจากโปรแกรมสำเร็จรูปทั่ว ๆ ไป
  IT Solution
  E-Commerce
  Hardware & Accessories
  GPS  

  Web Services

 
 

 

 
   
 
   
  IT Solution

 
  E - Catalog
ระบบ Catalog สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า รูปภาพ รายละเอียดสินค้า ตลอดจนข้อมูลสินค้าต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายสินค้าในรูปแบบ Web Database Appilcation
more...

   
 
 
POS
ระบบการขายหน้าร้านในรูปแบบ Web Database Appilcation รองรับการทำงานของธุรกิจการซื้อ - ขาย ทั่วไป, ธุรกิจเครื่องประดับ,ศูนย์บริการรถยนต์ ตั้งแต่การเพิ่มรหัสสินค้า รับสินค้าเข้า การตั้งสต็อก
more...

   
 
 
Enterpirse Inventory Control
ระบบการควบคุมสต็อกการขายได้หลาย ๆ สาขา โดยสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้า จากสำนักงานใหญ่ แล้วส่งไปที่สาขาได้ เพื่อตรวจสอบสต็อกสินค้า และเปรียบเทียบกับสำนักงานใหญ่ได้

more...
   
 
 
HRIS
ระบบการบริหารงานบุคคลแบบ online ช่วยให้พนักงานของบริษัทสามารถทำงานได้ มีการอนุมัติตามขั้นตอนเอกสาร online เช่นการลา การขอ OT การรับรองการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบสถานะการอนุมัติของพนักงาน ในแผนกต่าง ๆ ตาม Level ของผู้อนุมัติงานได้

more...
   
 
 
CRM& Call Center
เป็นระบบที่สามารถเก็บประวัติการณ์ให้บริการลูกค้าของแผนกดูแลลูกค้า และแผนกขายและการตลาด โดยการบันทึกความคิดเห็นของ ลูกค้า หรือข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ปัญหาที่ลูกค้าต้องการให้ช่วย มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้จำนวนมาก
more...
   
 
 
Project Management
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของโครงการในแต่ละโครงการ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข การทำงานของแต่ละบุคคลที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ รวมทั้งสามารถดูรายละเอียดทั้งหมด ของโครงการได้ด้วย
more...
   
 
 
Check Up (ระบบตรวจสุขภาพ)
ระบบตรวจสุขภาพ
more...
   
 
 
ICM (Intelligence Car Managment)
ระบบ ERP สำหรับการจัดการรถยนต์ ตั้งแต่การ ซื้อรถ รับรถ การซ่อมบำรุง การตั้งราคา และการขายรถ รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า
more...
   
 
 
 
ICC (Inventory Construction Control)
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เมื่อข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้รับจากระบบประมวลผล จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าและเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดส่ง ระบบอาจจะมีการเตือนถึงสินค้าที่ควรจะมีการสั่งซื้อเพิ่มและรายงานสถานภาพของสินค้าคงคลัง อันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และช่วยให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง
more...

   


Copyright ©2012 InterSoftBiz Co,Ltd. All Rights Reserved.

InterSoftBiz Co.,Ltd. Address : 408/39 10th Floor,Phaholyothin Place Building,Samsaennai,Phaholyothin Rd.
Phayathai,Bangkok 10400 Thailand
Tel: 02-2795159 Fax : 02-2795159 call 103 E-mail :contact@intersoftbiz.net


eXTReMe Tracker