การนำเอาระบบ IT และการออกแบบ ตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาทางด้าน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ , Information System ของ InterSoftBiz นั้น ทาง บริษัท ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี และรูปแบบ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้าที่ใช้งาน สามารถมีความยืดหยุ่น ในการทำงาน ของแต่ละบริษัทได้ เพราะระบบงานและความต้องการ ของแต่ละบริษัท จะไม่เหมือนกัน

จึงจำเป้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ในการที่จะรวบรวม ความต้องการต่าง ๆ มาสร้าง และพัฒนา กับเทคโนโลยีที่ มีอยู่ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า ได้ใช้ระบบที่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มที่ ได้มีลูกค้าที่ได้ใช้บริการในส่วน งานด้าน ต่าง ๆ โดยแต่ละส่วนของ งานให้บริการได้มีลูกค้า และกรณีศึกษา ที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพ และประโยชน์ของการนำ เทคโนโลยี ของ InterSoftBiz มาใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย

 

 IT Solution
 Web Design
 E-Commerce
 Database Conversion
  Smart Card
  
 
 
   
 
IT Solution
   
Portfolios for IT Solution
InterSoftBiz ได้พัฒนาระบบ IT solutions ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเมื่อได้นำระบบ IT ไปใช้ในองค์กรแล้วทำให้ การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาใช้งานได้อย่าง สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว
   
กรณีศึกษา : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ระบบ : HRIS Intranet System Support

เอไอเอส เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจหลัก โดยเอไอเอสเป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจในสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz ในระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม

กรณีศึกษา : บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
ระบบ : Project Management System

ป.ต.ท.เป็นบริษัทพลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) และเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรณีศึกษา : บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด(มหาชน)
ระบบ :
Elctronic Michelin Front Office Management
ปัจจุบันกลุ่มสยามมิชลินผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทุกประเภท ตั้งแต่ยางจักรยานยนต์, ยางรถเก๋ง, ยางรถบรรทุกเล็ก, ยางแทรคเตอร์, ยางรถเพื่อการเกษตรกรรม, ยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดจนถึงยางเครื่องบิน ภายใต้ชื่อ "มิชลิน", "บีเอฟกู๊ดริช" และ "สยามไทร์"


กรณีศึกษา : บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน)
ระบบ :
Enterprise Catalog Management
บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย ทำการซื้อขายจัดสรรที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อการค้า "กฤษดานคร" โครงการกฤษดานคร ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดที่อยู่อาศัย จนเป็นเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค


กรณีศึกษา : บริษัท ซีทีจิวเวอลี่จำกัด
ระบบ :
Jewelry Point of Sale
บริษัท ซีที จิวเวอลี่ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ด้าน เครื่องประดับ และได้นำระบบ JPOS เข้าไปใช้งานโดยเมื่อได้นำระบบเข้าไปแล้วมีการค้นหาข้อมูลลูกค้าได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นซึ่งได้ทำให้การขายสามารถตรวจสอบ สต็อกการขายได้อย่างแม่นยำและสรุปยอดการขาย เพื่อทำการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นได้สะดวก และรวดเร็ว

กรณีศึกษา : บริษัท เอเพ็กทอยซ์
ระบบ :
Inventory Point of Sale
บริษัท เอเพ็กทอยซ์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ด้านจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องเล่นและของที่ ระลึก และได้นำระบบ IPOS และ Enterprise Inventory Control เข้าไปใช้งานโดยได้พัฒนาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

เมื่อได้นำระบบเข้าไปแล้วมีการค้นหาข้อมูล การซื้อขาย จากหน้าร้าน ่ต่าง ๆ เข้ามาที่ศูนย์กลางเพื่อตรวจสอบ รวดเร็วซึ่งได้ทำให้การขายสามารถตรวจสอบ สต็อกการขายได้อย่างแม่นยำและสรุปยอดการขาย เพื่อทำการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นได้สะดวก และรวดเร็ว ขึ้น

กรณีศึกษา : บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ระบบ :
SMS For Inventory Point of Sale
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บุคลากร คู่ค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

เมื่อได้นำระบบเข้าไปแล้วมีการส่งข้อมูล การขาย จากหน้าร้านต่าง ๆ เข้ามาที่ศูนย์กลางหรือเข้าไปยัง โทรศัพท์มือถือ PDA ของผู้จัดการ เพื่อตรวจสอบ รวดเร็วซึ่งได้ทำให้การขายสามารถตรวจสอบ สต็อกการขายได้อย่างแม่นยำและสรุปยอดการขาย เพื่อทำการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นได้สะดวก และรวดเร็ว ขึ้น

 
 
   
 
Web Design
   
Portfolios for Web Design
InterSoftBiz ได้ให้บริการทางด้าน Web Design ให้แก่บริษัทที่สนใจ จะทำ WebSite โดย Web Site จะเป็นหน้าตาของบริษัท ทางทีมงาน ISB ตระหนักดีว่า ต้องทำให้ Web Site ที่ออกมาใช้งานได้ตามความต้องการ ดูดี และสวยงาม ตอบโจทย์ของบริษัทได้ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงธุรกิจให้ ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้น ติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น โดย ISB มีระบบ IT ต่าง ๆ เป็น Web Appilcation อยู่แล้ว เพื่อเอาไว้รองรับการเติบโตของทุก ๆ ธุรกิจ เพิ่มความสะดวก แม่นยำ รวดเร็ว ในการดำเนินธุรกิจของท่าน
 
SG Smart
NewEmpirse
Dumlucbronze
IT Dream
SPJubilee
DTDRacing
Alphainnovation
Syntheticgems
Alika
Globlex
ATC
Diamond Car
 
   
 
E-Commerce
   
Portfolios for E-Commerce
I am proud to be a part of your E-Commerce Solution. We have an employee resource base with extensive experience in business, marketing and e-commerce.
   
Thailand.com : E-Commerce for OTOP in Thailand

เป็น web e commerce ขายสินค้าไทย ๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายให้เลือกโดยการสร้างนั้น จะทำจาก Back Office เพื่อเป็นการนำข้อมูลสินค้ามาแสดงที่ด้านหน้า Web ซึ่งมีสินค้าที่ขายดี สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา สินค้าในแต่ละหมวด สามารถเปลี่ยนข้อมูลสินค้าได้ที่ Back Office ส่วนการขายด้านหน้า Web ก็สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต ได้ และระบบจะทำการเก็บข้อมูลสินค้า ลูกค้า ตลอดจนมี Wish List เพื่อเก็บข้อมูลในการเลือกสินค้าของลูกค้าเอาไว้ในครั้งต่อไปด้วย

Nationbook.com : E-Commerce for Book Center

เป็น web e commerce ขายหนังสือเหมือนร้านหนังสือโดยการสร้างนั้น จะทำจาก Back Office เพื่อเป็นการนำข้อมูลสินค้ามาแสดงที่ด้านหน้า Web ซึ่งมีสินค้าที่ขายดี สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา สินค้าในแต่ละหมวด สามารถเปลี่ยนข้อมูลสินค้าได้ที่ Back Office ส่วนการขายด้านหน้า Web ก็สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต ได้ และระบบจะทำการเก็บข้อมูลสินค้า ลูกค้า ตลอดจนมี Wish List เพื่อเก็บข้อมูลในการเลือกสินค้าของลูกค้าเอาไว้ในครั้งต่อไปด้วย ใน Nationbook จะมีส่วนพิเศษ คือมีกิจกรรม มุมสมาชิกให้ สมาชิกได้เข้ามาร่วมกิจกรรม และข่าวสารของ WebSite สามารถจัดโปรโมรชั่น สินค้าในแต่ละรหัสสินค้าได้

Dumlucbronze : E-Commerce for Bronze Center

เป็น web e commerce ขายเครื่องทองเหลือง ลูกค้า อยู่ที่รัฐ ฟอลิดา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสินค้าหลากหลายให้เลือกโดยการสร้างนั้น จะทำจาก Back Office เพื่อเป็นการนำข้อมูลสินค้ามาแสดงที่ด้านหน้า Web ซึ่งมีสินค้าที่ขายดี สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา สินค้าในแต่ละหมวด สามารถเปลี่ยนข้อมูลสินค้าได้ที่ Back Office

ITDream.co.th : E-Commerce for Computer

เป็น web e commerce ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ เครื่อง Note book โดยการสร้างนั้น จะทำจาก Back Office เพื่อเป็นการนำข้อมูลสินค้ามาแสดงที่ด้านหน้า Web ซึ่งมีสินค้าที่ขายดี สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา สินค้าในแต่ละหมวด สามารถเปลี่ยนข้อมูลสินค้าได้ที่ Back Office
 
   
 
Convention
   
Portfolios for Database Conversion
Intersoftbiz builds solutions that are foremost driven by the ambition to make our clients more successful. Below are some of our recent online projects and intranet project.
กรณีศึกษา : บริษัท เดล ประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
ระบบ :
Cleaning Customer Data 2006
เป็นระบบการกรองข้อมูลลูกค้าตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยตัด ข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามเงื่อนไข และแยกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากระบบ เพื่อ จะได้นำข้อมูลมาทำการตลาดต่อไป

กรณีศึกษา : บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด(มหาชน)
ระบบ :
Cleaning Data Michelin System
เป็นระบบการกรองข้อมูล โดยแยกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากระบบและนำข้อมูลที่เป็นมาตราฐานเข้าไปยัง ฐานข้อมูลของทุก ๆ ร้าน ให้มีความเป็นมาตราฐานเหมือนกันทุก ๆ ร้าน เพื่อ จะได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง

   
 
   
 
Smart Card
   
Portfolios for Smart Card Technology
I am proud to be a part of your E-Commerce Solution. We have an employee resource base with extensive experience in business, marketing and e-commerce.
   

กรณีศึกษา : บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด(มหาชน)
ระบบ :
Smart Card (EMFO & Touch Screen)
เป็นในศูนย์ให้บริการของ Tyre Plusทั่วประเทศไทย เมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วจะมีการให้ Smart Card เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ทราบได้ว่ารถของลูกค้าตอนนี้ได้รับบริการอะไรไปบ้าง โดย Smart Card นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการได้ถูกต้องและตรงใจ แล้ว ยังสามารถเป็นส่วน ลดต่าง ๆ ในร้านค้าทั่วประเทศ ได้ด้วย
 
   
   


Copyright ©2012 InterSoftBiz Co,Ltd. All Rights Reserved.

InterSoftBiz Co.,Ltd. Address : 408/39 10th Floor,Phaholyothin Place Building,Samsaennai,Phaholyothin Rd.
Phayathai,Bangkok 10400 Thailand
Tel: 02-2795159 Fax : 02-2795159 call 103 E-mail :contact@intersoftbiz.net


eXTReMe Tracker